תנאי שימוש לאתר

אינדקס "ארץ חדשה" – תנאי שימוש

הקדמה והגדרות:
(השימוש בלשון זכר ו/או יחיד במסמך זה נכונים גם ללשון נקבה ולשון רבים)

בטרם תגלשו באתר ובטרם תשתמשו במידע, בתכנים, בכלים ובשירותים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו, הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים מטה, כמו גם את ההנחיות והתנאים המופיעים בדפי ועמודי האתר השונים.
תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין אתר "ארץ חדשה" www.eretzhadasha.co.il לבין כל גולש ו/או מפרסם העושה שימוש בשירותים המוצעים, במידע הקיים או במידע כל שהוא שהשיג באמצעות האתר.

אינדקס "ארץ חדשה" (האתר, בעליו, מנהליו, עובדיו ומפעיליו) וכל השייך לו שכתובתו באינטרנט www.eretzhadasha.co.il וכל כתובת אחרת השייכת לו, לרבות כל עמודי המשנה השייכים אליו וכל כתובות הדוא"ל וכל התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר לרבות הממשקים שבחינם, התכנים, הכלים, והשירותים המוצעים, או מוצגים בו, או המתאפשרים באמצעותו, או כל מידע דיגיטלי, מאגרי נתונים, סיסמאות וקודי המקור זאת ועוד לרבות עיצוב האתר עמודיו פרסומיו וממשקיו, ממשקי המשתמש ותכניו הרעיוניים, הטקסטואליים והחזותיים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש זכות יוצרים, כל אלו שייכים לאינדקס "ארץ חדשה" ולבעליו החוקיים ולנוחות ההגדרות במסמך זה נקראים להלן: אינדקס "ארץ חדשה" ו/או האתר ו/או מפעילת האתר.

הגולש או המשתמש באינדקס "ארץ חדשה" הנו כל העושה שימוש כלשהו בעמודי האתר, במידע שבו, בעיצובו, ברעיונותיו, בתכניו החזותיים והטקסטואליים לרבות בממשקיו השונים, בשלמותם ו/או בחלקים מהם, כל שימוש שהוא לרבות שימוש פסיבי כצפייה או עיון ו/או אקטיבי כפעולת הדפסה, אכסון, שמירה, העברה לאחרים, השתתפות בפורום, שימוש בממשקי האתר השונים, מילויי טפסים פעולה אינטראקטיבית כלשהי וכ"ו במצב און -ליין כשהוא מחובר לרשת האינטרנט ו/או במצב אוף-ליין כשהוא גולש באתר וממשקיו ממחשבו אף באם הנו מנותק מרשת האינטרנט.

גולש יחשב גם כל מי שמשתמש בחלקי מידע, תוכנה, קבצים או ממשקים שהגיעו אליו בכל דרך אף אם הגיעו אליו או למחשבו לאחר עיבוד כלשהו ו/או במנותק מהקשרם התוכני, הטקסטואלי ו/או החזותי כפי שהם מופיעים באתר.

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן:
תנאי השימוש מחייבים את הגולש בביצוע כל פעולה, שימוש במידע ו/או בתכנים המוצגים באתר "ארץ חדשה", כתבי המאמרים והכלים האחרים המוצעים באתר, לרבות שימוש בקישורים המוצגים באתר ולרבות השירותים, המידע, התכנים וכו' המוצעים בו , או אף אם ניתנים או מתאפשרים בעסקת חילופין כלשהי ואף בחינם.

המידע או התכנים או הכלים או המוצרים המופיעים באתר וכל שיכללו תמונות, מידע טקסטואלי או חזותי לרבות קטעי וידאו ואודיו, וכל שיוצגו ו/או יתאפשר השימוש בהם באמצעות תוכנות וקבצי תוכנות, קבצים גרפים,קודי מחשב, מאגרי נתונים ומידע דיגיטלי בפורמטים שונים, וכל שיכללו יישומים, עיצובים, יצירות שונות וכו' – כל הזכויות הנ"ל לרבות כל הזכויות במידע או בתכנים או בכלים או במוצרים המופיעים באתר לרבות ממשק המשתמש ועיצוב האתר שייך לאינדקס "ארץ חדשה" ואין לעשות כל שימוש פומבי ו/או עסקי ( למעט שימוש עצמי – פרטי ) בזכויות אלו לרבות הדפסה, העתקה חלקית או מלאה, שמירה ו/או אכסון בארכיון כלשהו, תרגום, עריכה מחדש, העברה לאחרים, שימוש בלוגו ו/או בסימני המסחר וכו' ללא אישור הנהלת האתר במפורש מראש ובכתב!.

כל התכנים, הדפים, הפרסומים וכל חומר אחר המוצע, והמוגש למשתמשים הם רכוש של אתר "ארץ חדשה", אין להעתיק ואין לפרסם את התכנים, במלואם או במקצתם ללא הסכמה מפורשת ובכתב של מפעילי האתר.
אין להכניס שינויים, להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי, לשכפל ולפרסם או להעביר לידי צד ג', שום חומר הלקוח מהאתר למטרות מסחריות ללא רשות בכתב ממפעילי האתר.
אינדקס "ארץ חדשה" שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק, להוסיף תנאים לתנאי השימוש הנ"ל בכל עת וללא הודעה מוקדמת מראש.

האתר שומר לעצמו את הזכות לא לפרסם, לשדר, להעלות לאתר בכל פורום שהוא, חומר, מידע, תכנים, שלא על פי חוקי מדינת ישראל, או חומר, מידע ותכנים העלולים לפגוע בפרטיותם של המשתמשים, או מידע לא מוסרי העלול לפגוע באופן ישיר/עקיף במשתמשים ובמפרסמים באתר.
האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות מעת לעת שינויים בתקנון זה ועל הגולש חלה האחריות לעיין בו כל פעם מחדש בטרם יגלוש וישתמש באתר.

האתר רשאי להגביל או לאפשר נגישות למידע למי מהגולשים ומהמפרסמים, אם ליחיד ו/או לרבים להגביל ו/או למנוע גישה למידע ו/או לתכנים ו/או לשימוש בכלים ו/או במוצרים הקשורים באינדקס אם לגולש זה או אחר ואף אם לכלל ציבור הגולשים באתר על פי שיקול דעתו הבלעדית, כמו גם רשאית הנהלת האתר ו/או עורכיו ו/או מפעיליו להתנות את הגישה והשימוש הנ"ל ברישום ומסירת מידע כפי שימצא לנכון לדרוש. לא תקנה לגולש ולמפרסם, גלישה ו/או שימוש כלשהו באתר, כל זכות לחייב את האתר או מפעיליו לספק לו שרות, או מידע, או מוצר, או נגישות לנ"ל . האתר רשאי לשנות מעת לעת את המגבלות הנ"ל ולא תהיה לגולש ולמפרסם כל זכות או טענה בשל כך. האתר יהיה רשאי לדרוש את חידוש הרישום ו/או הפרטים ביחס אליהם לפי שיקול דעת מנהליו או עובדיו הבלעדי.
הגולש יהיה רשאי לבקש שינויי או ביטול אפשרות השימוש במידע ששלח לאתר על ידי משלוח דוא"ל מפורש עם פרטיו ובקשתו לכתובת הדוא"ל הראשית של האתר.

הגולש מצהיר בזאת כי הנו מתיר לאתר לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שהנו מוסר לידיו לרבות לצורכי משלוח מידע על שירותי האתר וצדדים שלישיים הקשורים בו כמו גם שתילת " קבצי טקסט ותוכנה במחשבו
("עוגיות") המאפשרים את זיהויו. בפנייתו למפרסמים המופיעים בדפי האתר השונים, באמצעות תיבת מסירת פרטים אישיים, מתיר בזאת הגולש לאתר להעביר את פרטיו למפסרמים על מנת שאלו יפנו אליו במידע ו/או בהצעות מחיר בדבר העסק ו/או החברה אותה הם מפרסמים.
הגולש מאשר בזאת לאתר להעביר את פרטיו המלאים לאתר, למוסדות המפורסמים באתר ו/או לכל גוף אחר. יחד עם זאת, האתר אינו מתחייב להעביר פרטים אלה למוסדות ו/או לגופים האמורים.

גולש שאינו מעוניין בכך יוכל לשלוח הודעה בכתב לדוא"ל האתר ופרטיו ימחקו ממאגר הכתובות.
לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאינדקס "ארץ חדשה" ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי אינדקס "ארץ חדשה".
על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי האתר ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה אינדקס "ארץ חדשה" יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:
כתובת מגורים או כתובת אחרת;
כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;
לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;
לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש , ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אינדקס "ארץ חדשה". לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר. בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאינדקס "ארץ חדשה" בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר לכתובת האלקטרוני sales@eretzhadasha.co.il ואינדקס "ארץ חדשה " ישתדל להיענות לפנייה.
האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס.

האתר מכיל בין היתר מנועי חיפוש, מצביעים שונים וקישורים אל מקורות מידע, משאבים ושירותים נוספים המתפרסמים חלקם ע"י מפעילת האתר וחלקם שלא באמצעותה.
"אתר ארץ חדשה" אינו יכול לפקח/לשלוט על הקישורים ואינו מתחייב כי הקישורים הנוספים יובילו את המשתמשים לאתר/ים פעילים, אין לראות בקישורים אל האתר ודרכו לקישורים אחרים, משום מתן חסות, מחויבות, או תמיכה.

על הגולשים חלה מלוא האחריות לגבי כל שימוש בתכנים שבאתר, לרבות שימוש באתרי משנה ובאתרים המקושרים ממנו.
למען הסר ספק, האתר אינו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר המופיע באתר .
המידע ו/או התכנים המופיעים באתר הנם באחריות המפרסם בלבד ולא תהיה לגולשים כל זכות או טענה נגד "ארץ חדשה" ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בגין כל פגם ו/או ליקויי ו/או פגיעה כלשהי שנגרמה עקב פרסומם ו/או מכירתם ו/או שיווקם ו/או המלצה לשימוש כלשהו בהם.

יכול ותהיה נגישות באתר גם למידע או לתכנים או לכלים או למוצרים שמקורם בצדדים שלישים, לרבות פרסומים וקישורים, תגובות ,צ'טים ופורומים של משתמשים.
הגולש מצהיר ומסכים בזאת, כי אינדקס "ארץ חדשה" אינו אחראי למידע או לתכנים שמקורם בצדדים שלישים, לרבות לעניין פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים או זכות מוסרית, כמו גם שאינו אחראי לאמינות, מהימנות, אמיתות או נכונות המידע או התכנים או הכלים או המוצרים הנ"ל. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישים ועל הגולש העושה בהם שימוש.

פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, הבעת דעה, עמדה, והאחריות חלה על המפרסם ועל המשתמש בלבד ואין הנהלת האתר, צד בעניין בהתקשרות זו.
כל הנתונים והפרמטרים המוצגים באתר מתייחסים להרכב השירותים והמתקנים המצויים במוסדות המפורסמים באתר בלבד ואין התייחסות כלל למחירי השירותים ולדמי השימוש במתקנים הנ"ל. פרסום הפרמטרים, השירותים והמתקנים, הינו באחריות המפרסמים בלבד, ואינו מחייב בכל אופן שהוא את האתר.
מגזין האתר :
באתר קיים מגזין המכיל כתבות ממגוון נושאים , המועלות הן על ידי מנהל האתר או על ידי המפרסמים , אין בכתבות אלו המלצה על טיפול או על שרות , וחובת הגולש לבצע בדיקה במקורות כדי לוודא שהטיפול מתאים לו , ולא תהיה לגולש כל טענה בדבר המלצה לא נכונה או לא מתאימה לו . על הגולש לבדוק על כל מפרסם לפני שהוא מחליט להשתמש בשרותיו .השימוש באחריות הגולשים בלבד !
הפרסומות באתר הן על אחריות המפרסם בלבד.

וכל שהמידע או התכנים המופיעים באתר יהיו שגויים, לא מדויקים , משובשים, מוטעים ביסודם וכ"ו, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב טעויות אנוש ו/או מחדלים, תקלות טכניות, ו/או מעשים של יוצרי האתר, מנהליו ו/או מפעיליו ו/או משתמשיו ו/או מצדדים שלישיים. הגולש מסכים בזאת כי האתר אינו אחראי לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם לו כתוצאה משימוש כלשהו שעשה בתכנים ובמידע המתפרסם בו. האתר אינו אחראי גם למידע חזותי או טקסטואלי ,פרטי כתובות, מידע כלכלי, מידע מקצועי, שימוש במנועי חיפוש, שימוש במידע שהושג ממודעות לוח ומודעות פרסומיות וכו'.

חלה החובה על הגולש לבדוק את המידע ממקורותיו הוא ו/או לפנות למקורות מידע נוספים לבדיקה / אימות / השוואה וכ"ו בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה כלשהי לרבות פגיעה כלכלית בהסתמך על המידע או התכנים באתר. בכל מקרה, האחריות לכל פעולה מעין זו חלה על הגולש ו/או על המפרסם ו/או הצד השלישי בלבד.

הגולש באתר מצהיר, כי ידוע לו והנו מסכים לכך, שהוא עשוי להינזק בנסיבות ובמגבלות הגלישה באינטרנט, בין בשליטת האתר ובין שלא בשליטתו, יתכנו תקלות, שיבושים, אבדן מידע, מידע מוטעה, אובדן אפשרות הגלישה לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, וירוסים, פריצות מחשבים, גניבת מידע אישי או כלכלי ושימוש במידע זה ו/או בפרטים שנמסרו על ידי הגולש לאתר, ועוד חבלות ו/או טעויות אנוש וכל תקלה שהיא ולמרות ידיעה והכרה באפשרות הגולש להינזק עקב הנ"ל, מסכים הגולש כי אין האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים בו, אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים אלו והגולש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד האתר ו/או צד שלישי בגין תקלות או נזקים אלו.

למען הסר ספק, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה של משלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר. ניתן לשלוח לאחר סיכום עם מפעילת האתר חומר דרך תיבת-דואר, באופן דיסקרטי לחלוטין ללא חשש מאיבוד מידע יקר ערך, או שימוש במידע שלא באמצעות מפעילת האתר.
הגולש באתר מצהיר כי כל הפרטים אותם רשמת בטופס ההרשמה הם נכונים ומדויקים, לרבות תאריך לידה, מין ,דואר אלקטרוני,כתובת ישוב, מצב משפחתי, מספר טלפון וכן כל שאר הפרטים אותם ממלאים הנרשמים .

כמו כן חל עליך איסור מוחלט לרשום אדם אחר לאתר ללא הסכמתו ואין לציין דואר אלקטרוני אחר, מספר טלפון אחר, כתובת או תמונה או כל פרט מזהה של אדם אחר ללא הסכמתו.
הגולש באתר מצהיר כי לא יהיה ראשי למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. וידוע לו כי חל עליו איסור מוחלט לעסוק בפרסום או בשכנוע חברים/מנויים/גולשים אחרים, לקנות או למכור מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא. בנוסף לכך לא יהיה ראשי להעביר מכתבי שרשרת , ו/או דואר זבל לחברים אחרים באתר. כנגד התנהגות כאמור לעיל.

הגולש מתחייב שהפרטים שהנו מעלה לאתר באמצעים המתאימים לכך כגון טפסים, מאמרים, טקסטים, נתונים וכו', הנם בהתאם לכל דין, ללא הפרת זכויות יוצרים, ללא הפרת זכותם המוסרית של אחרים, ללא הפרת צו איסור פרסום, ללא לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות.
הגולש מצהיר ומסכים בזאת כי הנו אחראי בלעדי לכל התכנים ו/או המידע שנמסר על ידו ומתחייב לפצות מיידית את האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף ( לרבות הוצאות משפטיות ) שיגרם לאתר כתוצאה מהפרת תנאי השימוש ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק.

הגולש מצהיר בזאת כי הנו בעל מלוא זכויות היוצרים ובעל הזכות המוסרית במידע ובתכנים שהעלה בתגובותיו ו/או שמסר באמצעות כלי האתר השונים, וכי הוא מתיר לאתר, בעליו ומפעיליו לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם בכל אמצעי ממוחשב, מודפס או מוצג במדיות התקשורת והמידע השונות כמו גם כי הוא מתיר להעלותם ו/או להסירם מאמצעים ו/או מדיות אלו על פי שיקול דעתם הבלעדית של מפעילי ומנהליו. הגולש מצהיר בזאת כי בעצם מסירת התכנים והמידע ותגובותיו באתר הנו מוותר על כל זכות בהם וכל שימוש שמנהלי האתר, מפעיליו וצדדים שלישיים הקשורים בו שיעשו שימוש במידע זה, הגולש לא יתבע דבר בגינם.

אינדקס "ארץ חדשה" שומר לעצמו את הזכות לאסוף מידע, תכנים, חומר, פרסומים, הנוגעים לדפוסי השימוש באתר ולהשתמש במידע לצורך שיפור השירותים הניתנים באתר והפעלתו.
" המשתמשים באתר מסכימים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד הופעתה, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 91 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1985, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.

בכל מקרה, המשתמש פוטר בזאת את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה ו/או הבעלים של האתר מאחריות כלשהי לרבות מאחריות אישית .
כל תביעה כנגד "ארץ חדשה" , תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בישראל, סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.

על החתום, הנהלת אתר "ארץ חדשה"

X

מלאו את הפרטים לקבלת הצעת מחיר

Name Icon

Phone Icon