הסיבות לצניחה של 16% במכירה של דירות חדשות בשנה שחלפה

 

בענף הנדל"ן קיימת הערכה כי הירידה בביקוש לדירות חדשות היא תקופת של קיפאון בשוק. קיפאון שמקורו במספר גבוה של רוכשים פוטנציאליים שלוקחים חלק בהגרלות של פרויקט מחיר למשתכן, אך לא ממהרים לממש את הזכות של רכישת הדירות עצמן.

 

מהי הסיבה לצניחה של 16% במכירת דירות חדשות בשנה החולפת?

 

אם אתם בין אלה ששואלים את עצמם, מהו המקור של הצניחה של 16% במספר הדירות אשר נמכרו בשנה האחרונה, אחת הסיבות המוזכרות לצניחה, הוא הקיפאון, כנראה זמני, ברכישת דירות על ידי הזכיינים בהגרלת מחיר למשתכן. לפי נתונים אשר הוצגו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) הייתה ירידה של 15.9% במספר הדירות החדשות אשר נמכרו בשנה החולפת ( בין 11/16 ל-10/17) בהשוואה לאותה תקופה בשנה שלפני כן.

 

למרות נתוני הירידה לעומת אשתקד, אם בוחנים את הנתונים המתייחסים לחודשי אוגוסט עד אוקטובר השנה, ניתן להבחין בעלייה של 0.1% בממוצע במספר הדירות אשר נמכרות בכל חודש. וזאת כאשר משווים בין הנתונים החודשיים בתקופת 6/2016 עד 7/2017. באותה תקופה נרשמה ירידה ממוצעת במספר הדירות שנמכרו של 1.8%. השינויים במגמה מסמנים על התייצבות מסוימת אך עדיין מוקדם לקבוע אם השינוי, הוא שינוי במגמה עצמה. 

 

כאשר בוחנים את המצב בחודשי אוגוסט עד אוקטובר של השנה הנוכחית, בהשוואה לחודשים קודמים, מתקבלת תמונה של ירידה של 9.3% במכירת דירות פרק הזמן של חודשי מאי עד יולי. וזאת, לאחר ניכוי של הגורמים העונתיים, כמו חופשות החגים.

 

השוואה לשנים קודמות

 

לאחר ניתוח הנתונים השונים, מתקבלת תמונה עגומה של ירידה באחוזים במכירת דירות לעומת שנים עברו. גורמים בענף מעריכים כי אין מדובר בירידה בביקוש לדירות חדשות, אלא בקיפאון בענף הנדל"ן שמקורו בהשהיה ברכישת דירות מצד זכאים בפרויקט מחיר למשתכן. שני גורמים מביאים למצב שנוצר היום, והם: השהיית רכישת הדירות והמחירים הגבוהים של דירות המוצעות לציבור. הציבור בכלל, והזכאים לדירות במחיר למשתכן, אינם ממהרים לרכוש דירות חדשות ומביאים לתופעה של ירידה בביקוש לדירות חדשות בשנה החולפת. 

X

מלאו את הפרטים לקבלת הצעת מחיר

Name Icon

Phone Icon